ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ИЗВРШЕНА ДИСИМИНАЦИЈА НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТИТЕ НА НИВО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Во период од 15.04 - 17.04 2019 година во Канцеларијата за Млади на Општина Центар се изврши дисеминација на Еразмус + проектите - мобилност на наставници.  Носители на овој проект се тимот на


Покана за учество на обука

Почитувани Директори и наставници, Ве покануваме на обуки за ИКТ вештини кои ќе се одржат во Канцеларијата за млади на Општина Центар од 15 до 17 април 2019 година од 13:00 до 17:00 часот. С


ИЗВРШЕНА МОБИЛНОСТ ОД ЕРАЗМУС+ КА101 ПРОЕКТОТ

Нашето училиште OOУ „Ј.Х.Песталоци„  доби грант од програмата Еразмус +   за учество на обуки за осовременување на наставниот процес.   <


Еразмус+ отворени часови

Во склоп на Еразмус+ проектот, во текот на оваа недела, во нашето училиште ќе се одржат отворени часови од наставниците кои присуствуваа на мобилностите надвор од нашата земја. Отворените ча


ИЗВРШЕНА МОБИЛНОСТ ОД ЕРАЗМУС+ КА101 ПРОЕКТОТ

ИЗВРШЕНА МОБИЛНОСТ ОД ЕРАЗМУС+ КА101 ПРОЕКТОТ   Име на мобилноста: Интегрирање на ИКТ и новите технологии во наставата