ПРОЕКТИ

САКАМЕ ШАРЕН, А НЕ БЕЗБОЕН СВЕТ

Проектот е наменет за ширење на соживот меѓу припадниците на различните етнички заедници, толеранција, љубов и разбирање на поширока, национална основа. Во името на Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Центар,а под покровителство на Британскиот Совет го реализиравме Проектот во соработка со седумте основни училишта на општината.


Објавено на 23 03 2017