Одделенска настава

Презентација на книги за деца од хрватски писатели

На ден 6. VI 2017 год. учениците од V 1,2,3 и II-3 одд имаа чест да другаруваат со хрватските писатели Ана Гокиќ, Ема Понграшиќ и Зоран Понграшиќ. Учениците им поставува прашања во врска со нивниот живот, од каде ја добиваат инспирацијата, колку она што е напишано во книгите е вистинито и многу други прашања на кои авторите со огромно задоволство одговараа.

На крајот на учениците им беа прочитани бајки од гледиште на писателот кои што предизвикаа голема смеа и радост кај учениците.

 

Објавено на 25 10 2017