Одделенска настава

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОТВОРЕН ЧАС - СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛ

ПРЕДМЕТ: Природни науки.

Наставна содржина: Како да се направи струјно коло.

На ден 12.10.2017 година  на часот  по Природни науки  присуствуваше  Родител на ученик  од паралелката  II3   Дејан Добревски  - дипломиран  електроинженер, кој им презентираше на учениците  Струјно коло, што претставува тоа, за што служи и како функционира. Целта на часот беше учениците да се запознаат со Електрично  коло и  дека тоа мора да биде комплетно . За да  работи колото , струјата мора да тече низ него без никаков прекин. Учениците научија дека струјата не може да тече низ пластика или дрво, таа тече само низ метал.  

                                                                                                                                       Одделенски наставници:

                                                                                                 Теодора Ефремова  и Весна Лазарова Џаковиќ

Објавено на 31 10 2017