НАТПРЕВАРИ

Општински натпревар по математика

На 24.02.2018година (сабота) во ООУ„ Коле Неделковски “ во Скопје се одржа Оштинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование.
Нашите ученици од одделенска настава освоија 2 први награди, 2 втори награди, 2 трети награди и 3 пофалници, а учениците од предметна настава 3 први награди, 7 втори награди, 8 трети награди и 1 пофалница.

 

Повеќе на следниот линк:

Објавено на 07 03 2018