НОВОСТИ

Се одбраа шесте наставници кои ќе посетат обука во склоп на Еразмус+ програмата

По детално разгледување на доставената потребна документација, и рангирање според поставените критериуми од страна на петчлената комисија, беа избрани наставниците кои ќе ги посетуваат обуките во рамките на Еразмус+ проектот.

Комисијата одлучи избраните наставници да ги посетат следниве обуки:

  1. Бранка Ивановска Блажевска и Катерина Данилоска Поповска, за обуката:

CREATIVE USE OF TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM – 15.10.2018 до 25.10.2018 година;

2. Симона Мирчевска и Билјана Стојановска, за обуката:

INTEGRATING ICT AND NEW TEHNOLOGIES INTO TEACHING AND EDUCATION - 28.10.2018 до 03.11.2018 година, и

3. Даниела Нацев и Биљана Чешларова, за обуката:

INTERACTIVE  ICT-BASED, DIGITAL AND WEB TOOLS FOR AN EFFECTIVE BLENDED, FLIPPED AND COPERATIVE LEARNING – 27.11.2018 до 01.12.2018 година

 

Објавено на 13 09 2018