НОВОСТИ

Сообраќајна патрола

На ден 16.11.2018 започна проектот сообраќајна патрола во покровителство на општина центар. Овој проект ќе се одвива преку цела година двапати месечно. Учествуваат ученици од 6-то одделение кое се задолѓени за флуоресцентно безбедносно елече и капаче. Нивната задача е безбедно проследување на учениците до училишната зграда почнувајќи од улицата на главниот влез. На сите возила и родителите кои ги оставаат своите деца во училиште ќе им биде даден флаер со безбедносна сообраќајна порака срочена од нашите ученици.

Објавено на 26 11 2018