ПРОЕКТИ

Заедно се грижиме за нашата средина

Заедничко делување во сегмент за почиста средина, еко свест кај учениците,зголемена партиципативност на сите целни групи, ќе им овозможиме на учениците сами да допринесат против загадување на воздухот. Производство на саден материјал, хортикултурни растенија, садење сезонско цвеќе во жардињерите (од април до мај), дрва кои ќе претстaвуваат трајно решение во залагањето за почиста средина и пример за уреден училишен двор во поблиската околина каде децата го поминуваат поголемиот дел од денот и слободното време.

 

Објавено на 24 12 2018