НОВОСТИ

Мicro:bit- клубот на Песталоци „Во потрага по изгубеното БОГАТСТВО“

Со задоволство го најавуваме формирањето на  Мicro:bit- клубот во нашето училиште, кој започна со првите чекори на програмирање и примена на програмираното . Клубот брои 25 члена од сите одделенија од 6-9 одд,  кои со голема желба и ентузијазам влегуваат во светот на програмирањето и иновациите. Поставуваат предизвик пред себе, дебатираат за предизивикот, создаваат критичко мислење, учат и се забавуваат. Времето во училиште го поминуваат креативно и плодно.

Чест и задоволство ни претставуваше претставникот и советник од БРО

г-ѓа Гордана Јанакиевска   која беше дел од работата на нашиот клуб.

 

Објавено на 16 05 2019