Училишни секции

Наградени ученици со бесплатен курс по германски јазик


Гете Институт ги наградува учениците со бесплатен курс по германски јазик во Центарот за странски јазици.

Добиена е стипендија - бесплатен курс по пат на тестирање од Гете Институт во траење од 4 месеци за 12 ученици од 8 одделение.

Јазичниот курс е во Центарот за странски јазици.

Во рамките на овој бесплатен курс од овие 12 ученика, повторно преку тестирање двајца ученика ќе добијат стипендија - јазичен курс со престој во Германија - 3 седмици за време на летниот распуст.