Патрон на училиштето

Патрон на училиштетоЈохан Хајнрих Песталоци бил швајцарски педагог и учител. Да се говори за Песталоци, значи да се говори за човек кој несебично и безрезервно ја сакал својата земја и својот народ и за тоа како човек треба да му се служи на човековиот културен напредок. Иако живеел во 18-тиот век, неговите мисли, неговите дела и педагошки сфаќања не застаруваат, туку напротив, стануваат сè поактуелни.


Химна


Еколошка химна