Списанија

Списанија
http://www.pakomak.com.mk/PakomakSite/mk-mediumi_2013.html


http://opstinacentar.gov.mk/Likoven-hepening


http://opstinacentar.gov.mk/Stipendii-za-najtalentiranite


http://vecer.mk/skopska/tikvata-spoj-na-makedonskata-i-zapadnata-kultura


http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=122115143159&id=25&prilog=1&setIzdanie=23644


http://www.dnevnik.mk/?ItemID=6B4A83D2C7049A43AB63DAE05F64542B


Македонските училишта и градинки ја одбележаа „Неделата на едукација за климатски промени“ ! Посетете ја електронската врска подолу каде ќе можете да ги видите сите едукативни активности кои беа спроведени за да се одбележи неделата

https://ecoschoolmacedonia.exposure.co/

Посетете ја и Facebook страната на програмата Еко училиште.

https://www.facebook.com/ecoshoolmacedonia/