Училишна секција

АнглискиАнглиски јазик

Денес наставникот не е само извор на знаење, туку и организатор, мотиватор и иницијатор на ученичките активности и самиот е мотивиран, одговорен, комуникативен, подготвен и отворен за постојано усовршување и професионално напредување. “


Повеќе