Училишна секција

ДрамскаБиблиотекарската секција во посета на читалната „Славко Јаневски“ во Скопје

На 14.04.2016г. библиотекарската секција од ООУ„ Ј.Х.Песталоци“, беше во посета на читалната „Славко Јаневски“.
Повеќе