Училишна секција

МатематичкаМатемтичката секција во нашето училиште

Во нашето учлиште активно работи математичката секција под водство на Тимот на наставници-ментори Биљана Чешларова и Даниела Нацев.
Повеќе